Website in onderhoud

We voeren momenteel een update uit aan onze website. Kom snel terug voor het resultaat. Voor dringende informatie neem contact op met coördinatir Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling: B. Vangansewinkel 0476/616256 of info@ruraalsteunpunt.be